“Constitution Project” este o inițiativă al cărei scop este să aducă în conștiința publică necesitatea reformei constituționale și să formuleze în timp ideile și prototipul pentru o nouă Constituție a României.

De ce este necesară reforma constituționala?

În zilele noastre noțiunile de drepturi și libertăți apar zilnic de milioane de ori în tot atâtea discuții, dezbateri și dispute între oameni de toate felurile. După mintea fiecăruia, drepturile și libertățile se recunosc sau se pun la îndoială, se amendează sau se inventează și deseori se asimilează privilegiilor. În cele mai multe cazuri discuțiile își pierd esența (natura drepturilor fundamentale) și cad în derizoriu. Iar derizoriul, gâlceava și spectacolul sunt uneltele cu care demagogii vând drepturi iluzorii, sporindu-și propriile puteri și îngrădindu-ne drepturile reale. Așadar pentru a avea orice dezbatere cu sens pe tema reformei constituționale e necesară identificarea unor drepturilor fundamentale, a unui numitor comun cu care orice persoană rezonabilă să fie de acord. Din fericire aceste drepturi au fost deja identificate și enumerate de către John Locke și Părinții Fondatori ai Statelor Unite. Prin urmare pentru scopurile și în cadrul acestui proiect vom folosi drepturile fundamentale așa cum au fost fixate de Părinții Fondatori. Acestea sunt, dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii.

Dacă recunoaștem faptul că suntem ființe imperfecte, ușor derutate de impulsuri, pasiuni și ispite, înțelegem și că avem nevoie de mecanisme care să ne protejeze drepturile fundamentale și să ne înleasnească exercitarea lor. Mecanismul intern este moralitatea fiecăruia. Dar cum moralitatea este subiectivă, existența unui mecanism extern, comun acceptat, devine absolut necesară. Acest mecanism este legea, singurul reper în față căruia suntem cu toții egali indiferent de credință. Constituția, legea fundamentală este așadar garantul suprem al drepturilor și libertăților. Constituția nu trebuie să fie un text abstract, cu formulări ambigue de citit numai în momente de criză politică când putem descoperi spre surpriza noastră că fie n-o cunoaștem, fie n-o înțelegem, fie prevederile ei ne încalcă de facto, drepturile pe care ar trebui să le apere.

 

Credem că actuala Constituție a României este profund viciată din neglijență sau rea-voință, și că eșuează lamentabil în protejarea drepturilor fundamentale ale românilor. Prin urmare considerăm că este imperios necesară inițierea unei dezbateri naționale pe tema constituțională care să aibă ca rezultat final reformare Constituției din temelii.

Care sunt obiectivele principale ale proiectului?

 1. Aducerea în conștiința publică a necesității reformei constituționale.
 2. Documentarea și pregătirea unei propunerei utilizabile de reformă constituțională cu următoarele obiective*:

  1. Definirea și enumerarea clară a drepturilor și libertăților individuale.
  2. Introducerea noțiunii de responsabilitate individuală și al acțiunii de jos în sus, pornind de la cea mai mică unitate a societății, individul.
  3. Definirea și consolidarea conceptului de stat care își derivă puterile și le exercită prin consimțământul cetățenilor și în favoarea acestora.
  4. Redefinirea raportului stat-cetățean prin care acțiunile cetățenilor sunt considerate ca fiind de bună credință până la proba contrarie.
  5. Separararea judicioasă a puterilor în stat, atât în plan orizontal (legislativă, executivă și judecătorească) cât și vertical, prin descentralizare și autonomie sporită oferită regiunilor României.
  6. Limitarea atribuțiilor și puterilor statului la strictul necesări bunei sale funcționări în vederea protecției și înlesnirii drepturilor fundamentale ale cetățenilor.
  7. Transfelul gradual al atribuțiilor sociale dinspre stat către sistemul privat și caritabil simultan cu relaxarea regimului fiscal, cu implicarea societății civile a cultelor și altor actori privați.
  8. Limitarea excesului legislativ prin:

   1. Reproiectarea sistemului bicameral în așa fel încât cele două camere să aibă un rol autentic de verificare reciprocă. Printre măsurile avute în vedere sunt mandatele prelungite pentru Senat, și alegeri la intervale mai scurte pentru Camera Deputaților și o parte din senatori.
   2. Creșterea puterii de veto a președintelui
   3. Limitarea drastică a posibilității de delegare a puterii către instituții de reglementare: agenții, consilii etc. ai căror membrii nu sunt votați direct.
   4. Introducerea conceptului de dezbatere parlamentară nelimitată

*Obiectivele se pot modifica, adăuga, elimina sau înlocui în funcție de fezabilitatea sau oportunitatea acestora.

Care este procesul de desfășurare a proiectului?

Prima fază a proiectului deja în desfășurare este un studiu comparativ de bază al diferitelor constituții ale României cu constituțiile altor țări, alese după criterii de libertate și prosperitate. Modelul cheie este Constituția Statelor Unite. Celelalte constituții alese pentru studiu sunt (în nicio ordine anume): Constituția Confederației Elevețiene, Constituția Republicii Chile, Constituția Japoniei, Constituția Franței, Constituția Republicii Coreene, Constituția Republicii Singapore, Constituția Poloniei, Constituția Australiei, constituțiile României de la 1866 și 1923.

Pe măsură ce proiectul avansează vom publica note, idei, comparații și comentarii deschise dezbaterii publice.

Proiectul este inițiat și menținut de un grup de cetățeni români. Conștienți fiind de anvergura proiectului și propriile limitări, ideile expuse reprezintă punctele noastre de vedere la momentul formulării și pot fi evident eronate. Din acest motiv invităm orice persoană interesată, indiferent de calificări, să ne pună întrebări, să critice și să dezbată pe marginea propunerilor noastre.